Chào ngày mới Người lạ ơi ?

Chào ngày mới Người lạ ơi ? Những NGƯỜI QUEN bây giờ, thậm chí giờ rất thân, trước đây đều là NGƯỜI LẠ, mình cho nhau cơ hội làm quen nhé ? Mình sẽ cùng tìm hiểu quy trình biến ƯỚC MƠ thành... Read More

??? 2, 3, 4, 7

??? 2, 3, 4, 7… anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có em hãy đến ôm anh ngay đi ??? 02/02, NGƯỜI LẠ ƠI! – từ Ước Mơ đến Hiện Thực 03/02, Bí Quyết Lập Trình Tư Duy LÀM CHỦ... Read More