Đàn bà

Đàn bà …. !!!Có bầu rồi cưới – Thì hưMãi ko sinh được – Là hỏngSinh con giống cha – Đẻ thuêSinh con giống mẹ – Nhìn chả giống aiNuôi con học hỏi – Ôi dào vẽ chuyệnNuôi... Read More