Monthly Archives: January 2016

Thư của Bộ Trưởng Bộ xây dựng gửi các thầy giáo, cô giáo các trường đào tạo ngành xây dựng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 – 1998

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1998 Các Thầy giáo, Cô giáo thân mến! Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 – 11 – 1998 tôi thân ái gửi tới các Thầy giáo, Cô giáo và Cán bộ công nhân viên các trường đào tạo... Read More