Monthly Archives: June 2017

Chủ tịch quốc hội nông đức mạnh cùng với cả nước ngành xây dựng cần tự tin vững bước trên đường hội nhập- phần 1

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa X là kỳ họp cuối cùng của thứ kỷ XX đã thành công tốt đẹp. Sáu Nghị quyết được quốc hội thông qua như bức thông diệp giao mùa giữa 2 thiên niên kỷ, nhắc nhở... Read More