Monthly Archives: September 2017

Đây mới đúng là bạn hiền

Đây mới đúng là bạn hiền, học chung với nhau từ lớp 1 cho đến bây giờ, lúc nào cũng thấy bạn cười đẹp đẹp hiền hiền Mấy năm nay 2 đứa cứ như Ngưu Lang Chức Nữ, 1 năm gặp nhau đúng 1 lần... Read More