Monthly Archives: November 2017

Dạ

Dạ…em xin phép mọi người cho em xả tu 5 phút em văng tục chút nha….Đ..M…. cái loại người gì cái “Lờ” gì cũng biết…chỉ có cái biết điều là đách biết thui ah…nè nên... Read More