Monthly Archives: February 2018

Sài Gòn cafe

Sài Gòn cafe … với người lạ.Sáng nay….chú bé ngọng ngiụ chẳng nói rõ lời…tay chân huênh hoang đến mời tôi mua vài tờ vé số. Vốn dĩ tôi ít hay mua, nhưng với những... Read More