Monthly Archives: July 2018

Đầu năm xem quẻ

Đầu năm xem quẻ, thầy nói nếu có được Phúc – Lộc – Thọ thì Tài Thần ắt sẽ đến! Bởi vậy ông Thần tài đứng sau ba ông này đó! Mà có duyên để đóng vai ông Thần Tài thì chắc cũng... Read More

4 ngày

4 ngày… được đi ca nô cao tốc, được ngắm bãi biển trong xanh yên bình … nhưng không được chạm vào nó. Chỉ được chạm vào loa, vào đèn, vào giấy tờ!!! Tết này sẽ phải bù lại!!! Nhớ... Read More