Sáu quyền của chủ thể sử dụng đất

Thế chấp quyền sử dụng đất, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở, đất chuyên dùng được quyền thế chấp đất tại tổ chức tín dụng Việt Nam và các cá nhân Việt Nam ở trong nước. Các tổ chức chỉ được quyền thế chấp tại tổ chức tín dụng Việt Nam và áp dụng đối với loại đất sau đất do nhà nước giao có thu tiền, đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp. Đối với đất được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất do nhà nước cho thuê mà trả tiền hàng năm kể cả cá nhân và hộ gia đình thì chỉ được thế chấp tại tổ chức tín dụng những tài sản gắn liền với đất. Đất nước nhà nước cho thuê mà trả tiền cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước cho nhiều năm mà thời hạn đã trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm thì giá trị quyền sử dụng đất được thế chấp gồm tiền đền bù thiệt hại khi được nhà nước cho thuê nếu có, tiền thuê đất đã trả cho nhà nước sau khi trừ đi tiền thuê đất cho thời gian đã sử dụng và giá tài sản gắn liền với đất thuê. Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đây là quy định mới trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đất đai. Hộ gia đình, cá nhân chỉ được góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất đối với tổ chức, cá nhân trong nước các loại đất sau: đất được nhà nước giao, đất hợp pháp, đất được nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc đã trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 5 năm. Tổ chức kinh tế sử dụng đất được góp vốn với cá nhân, tổ chức nước ngoài mà các loại đất, đất nước nhà nước giao cho thu tiền sử dụng đất, đất được nhà nước cho thuê mà đã trả tiền thuê cho nhiều năm mà thời hạn thuê đã trả tiền còn lại ít nhất 5 năm. Đất nhà nước cho các doanh nghiệp nhà nước thuê theo phương thức trả tiền hàng năm nếu góp vốn để liên doanh với cá nhân, tổ chức nước ngoài thì phải được Thủ tướng chính phủ cho phép. Đối với hộ gia đình, cá nhân góp vốn liên doanh với cá nhân, tổ chức trong nước nếu phát sinh pháp nhân mới thì pháp nhân có phải đăng ký quyền sử dụng đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu không phát sinh quyền sử dụng đất vẫn thuộc bên góp vốn. Còn đối với các tổ chức kinh tế góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất liên doanh với tổ chức cá nhân nước ngoài thì doanh nghiệp liên doanh phải đăng ký quyền sử dụng đất và cấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp liên doanh phá sản thì quyền sử dụng đất đã đem góp vốn được xử lý, theo quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Toàn án nhân dân. Cần lưu ý rằng, tất cả các quyền trên không áp dụng đối với trường hợp thuê đất công ít 5% của xã, phường thị trấn.
Thép sẽ giảm giá để đẩy mạnh tiêu thụ
Theo tin từ Bộ Công nghiệp tính chung 7 tháng đầu năm 1999, giá trị tổng sản lượng của Tổng công ty Thép bằng 94,1% còn doanh thu chỉ bằng 85,4% so với cùng kỳ năm trước. Lượng thép cán tồn kho sản xuất đến cuối tháng 7 là 90 nghìn tấn. Được biết, trong tháng 8, Bộ Công nghiệp sẽ tập trung triển khai những giải pháp chủ yếu của chính phủ, chỉ đạo Tổng công ty Thép và các công ty rà soát mặt hàng có số lượng và giá trị tồn kho lớn lâu ngày hoặc quá mức lưu thông bình thường để xem xét khả năng giảm giá đẩy mạnh tiêu thụ.
Tư vấn xây dựng góp phần phát triển nông nghiệp và nông thôn
Đó là nội dung hội thảo do Hiệp hội tư vấn xây dựng Việt Nam tổ chức vào ngày 9 tháng 8 năm 1999 tại Hà Nội. Tham gia hội thảo có đại biểu các Bộ Xây dựng, kế hoạch đầu tư, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, ủy ban dân tộc miền núi…. Và các công ty tư vấn xây dựng trong và ngoài hiệp hội. Để việc xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn phát triển nhanh và bền vững hơn nữa trong gia đoạn tới, công tác tư vấn không những cần tập trung vào lĩnh vực dự án đầu tư, thiết kế mỹ thuật, mà còn cả trong việc nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan quản lý Nhà nước về cơ chế, chính sách và định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn.
Nâng cao năng lực quản lý điều hành giao thông đô thị
Bộ giao thông vận tải sẽ làm hết sức mình để giúp đỡ ngành giao thông công chính làm tốt chức năng quản lý, điều hành giao thông đô thị, đó là lời hứa của Bộ trưởng giao thông vận tải Lê Ngọc Hoàn trong hội nghị: “Nâng cao năng lực quản lý và điều hành giao thông đô thị, diễn ra ngày 6 tháng 8 năm 1999 do 3 sở Giao thông công chính Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh – Hải Phòng tổ chức. Cũng theo Bộ trưởng Lê Ngọc Hoàn, bộ Giao thông vận tải đã và đang rất tích cực khai thác các nguồn vốn đầu tư nước ngoài dành cho việc cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng các đô thị lớn. Tuy nhiên ông Hoàn cũng kêu gọi các đơn vị lập dự án giao thông công chính phải tính đến tốc độ phát triển đang ngày một tăng nhanh vì nếu chủ quan, coi thường yếu tố này thì việc vay vốn nước ngoài để đầu tư rất vất vả lại không đạt được hiệu quả cao như mong muốn.
PV- xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 26 (67)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *