Phải thật sự tin tưởng ở lớp trẻ

Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, chi bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng, mới được thành lập và đi vào hoạt động hơn hai năm, nhưng đã hai lần công nhận là danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh. Một trong những mục tiêu hàng đầu của chi bộ là tập trung phát triển đội ngũ Đảng viên là thanh niên vì ưu điểm nổi bật của đối tượng này là trẻ, khỏe, có bằng cấp chuyên môn nghiệp vụ, luôn ôm ấp hoài bão vươn lên khẳng định mình. Việc phát triển Đảng cho những đối tượng này là để họ xác định rõ ràng chỗ đứng về chính trị, từ đó yên tâm chuyên chú học hành, tìm tòi sáng tạo phục vụ công việc. Vừa qua, chi bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng đã kết nạp thêm 2 đồng chí nữ thanh niên vào đội ngũ Đảng viên đã khiến cho toàn trung tâm có suy nghĩ hoàn toàn mới về sự phấn đấu, rèn luyện. Rằng để được xét chọn là đối tượng kết nạp vào Đảng không phân biệt thâm niên công tác, không phân biệt là nam hay nữ mà là phải xuất phát từ chính mong muốn, tình cảm của họ với Đảng, ý thức phấn đấu của họ để được hưởng ứng vào hàng ngũ của Đảng. Cũng qua công tác phát triển Đảng viên trẻ mà chi bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng đã đút rút được một kinh nghiệm quý báu, đó là, khi có sự giúp đỡ tận tình, có định hướng, thanh niên sẽ tự giác phấn đấu, tiến bộ rất nhanh, được tập thể ghi nhận. Chi bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn xây dựng rất coi trọng công tác phê bình và tiến hành sinh hoạt kiểm điểm theo định kỳ. Thường thì trong cuộc họp chi bộ, không có một điều gì phải giấu giếm, để cả việc kiểm điểm một đồng chí Đảng viên là cán bộ lãnh đạo. Có những điều trong cuộc họp cán bộ không đưa ra, nhưng trong chi bộ Đảng lại được bàn bạc kỹ. Chính nhờ những buổi sinh hoạt như vậy mà những Đảng viên trẻ mới được kết nạp càng thêm tin tưởng tổ chức cơ sở Đảng của mình. Họ đã có một hướng đi đúng.
Phối màu
Sếp mình không là họa sĩ vậy mà ổng phối màu pha sắc thiệt tài tình!
Phối màu pha sắc là gì đâu?
Với ba màu đen, trăng, đỏ, ổng biến cho ra một màu vàng chói… Biến hồi nào? Ở đâu đâu? Thì với mực đen, giấy trắng con dấu đó trong tay, ổng biến cho ta vàng bốn con chín đó mà! Ờ hén, thiệt tài tình!
Họa treo lơ lửng
Khu tôi tập thể năm lầu
Thuộc đời lắp ghép từ đầu bảy mươi
Tính ra ba chục năm rồi…
Nhà thời xuống cấp mà người nhân ba
Tầng một cơi nới bung ra
Trăm hoa, trăm kiểu miễn là rộng, thêm.
Phát huy sáng kiến tầng trên
Công son các loại cũng liền vươn xa
Lẩn không gian rộng cửa nhà…
Lợi riêng một chút nhưng mà hại chung
Có điều lo lắng nêu cùng
Cải tạo cơi nới… lung tung thế này
Tránh sao vạ gió tai bay
Họa treo lơ lửng có ngày sẽ rơi
Mấy ông nhà đất đâu rồi
Kiểm tra, rà soát kịp thời kẻo nguy
Vũ Ngọc Tâm-xây dựng/Bộ xây dựng – Hà nội –TBV13- Số 28(69)1999.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *