Đi làm về đến nhà được ấn xuống ghế ngồi

Đi làm về đến nhà được ấn xuống ghế ngồi, rót rượu, bưng đồ ăn dâng tận miệng, yêu cầu nhiệm vụ là phải ngồi một chỗ ăn và uống thôi, không được làm gì hết! Việc đã có Người lo!
Kể cũng không tệ ha!
Mà vẫn thấy chưa đủ!
Trời sinh vốn phức tạp, muốn đơn giản mà có được đâu, biết sao giờ?


Facebook: https://www.facebook.com/vu.giang.3781

10 thoughts on “Đi làm về đến nhà được ấn xuống ghế ngồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *