Ai có thói quen quản lý tài chính sẽ có một thú vui đó là cuối mỗi năm sau khi xem kết quả báo cáo tình hình tài chính…

Ai có thói quen quản lý tài chính sẽ có một thú vui đó là cuối mỗi năm sau khi xem kết quả báo cáo tình hình tài chính của cá nhân từ app Sổ Thu Chi MISA sẽ không tránh khỏi bất ngờ với chính bản thân mình.
Với tôi năm 2017 đã có nhiều thay đổi trong thói quen chi tiêu của bản thân khi khoản mục chi tiêu cho “Giáo dục đào tạo”, “Cho đi” và “Tự do tài chính” đã tăng lên rất đáng kể, đây là tiền đề cho năm 2018 sẽ tiếp tục phát huy để sống tử tế và có ý nghĩa hơn.
Chúc Anh Em bạn bè của Tôi từ hôm nay hãy bắt đầu quân tâm đến thói quen chi tiêu của chính bản thân mình để đánh giá và điều chỉnh cho phù hợp với “kế hoạch cuộc đời” và sống có ý nghĩa hơn để thành công hơn 🙂


Facebook: https://www.facebook.com/NTHA9111

2 thoughts on “Ai có thói quen quản lý tài chính sẽ có một thú vui đó là cuối mỗi năm sau khi xem kết quả báo cáo tình hình tài chính…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *