Sau vài trận đấu bổng nhiên các em nổi tiếng

Sau vài trận đấu bổng nhiên các em nổi tiếng. Bao nhiêu hào vang bổng nhiên ập đến Các em đã nổi tiếng hơn. Nhưng những thứ đó rồi sẽ qua thôi và nếu chúng ta không biết kiểm soát tốt, chúng ta sẽ không thể có những vinh quang lớn hơn.

One thought on “Sau vài trận đấu bổng nhiên các em nổi tiếng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *