Vậy là Ba đã Tạ Thế được 15 năm rồi

Vậy là Ba đã Tạ Thế được 15 năm rồi.
Ông Giáo Sư, Giuse Trần Quang Vinh
Từ 02/ 02/ 2003 đến 02/ 02/ 2018. Hôm nay, gia đình Trần Vũ Huân đã ra mộ Ba để đọc kinh và thắp nhang cầu nguyện cho Ba.
Và cầu xin Ba phù hộ cho gia đình sang năm mới 2018, gặp được nhiều may mắn, hạnh phúc.

3 thoughts on “Vậy là Ba đã Tạ Thế được 15 năm rồi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *