Có chị nói rất hay: Tiền không phải là tất cả, vì ngoài ra còn kim cương và giấy tờ có giá nữa

Có chị nói rất hay: Tiền không phải là tất cả, vì ngoài ra còn kim cương và giấy tờ có giá nữa.
Mình nghĩ, về kim cương ấy mà, mình không bao giờ biết đòi hỏi cao sang phải 3 ly, 4 ly, 5 ly gì hết.
Mình thì đơn giản, 1 là đủ, chỉ 1 carat thôi.

4 thoughts on “Có chị nói rất hay: Tiền không phải là tất cả, vì ngoài ra còn kim cương và giấy tờ có giá nữa”

  1. cứ mỗi lần đến dịp đặc biệt, chẳng hạn như 14/2 (hôm nay), lại thấy 1 status rất ư là “tâm tư” của Châu…. Uyên thiết nghĩ, anh Hưng có thói quen off máy trong mấy ngày này không ta? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *