Anh trai đang ngồi dỗ cho em gái ăn

Anh trai đang ngồi dỗ cho em gái ăn.
Đột nhiên nói: “Bây giờ con phải đi làm việc rồi, cô cứ cho em ăn đi”
Hỏi con làm việc gì?
Đáp: “Con phải đi mua Bitcoin và Ethereum”
Ừ, thôi con cứ đi đi…
???

3 thoughts on “Anh trai đang ngồi dỗ cho em gái ăn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *