Ảnh đọc sách, nói mình cần làm chủ thân thể, tiền bạc, thời gian, cảm xúc, mối quan hệ

Ảnh đọc sách, nói mình cần làm chủ thân thể, tiền bạc, thời gian, cảm xúc, mối quan hệ…bla bla

Mình chỉ cần làm chủ ảnh thôiẢnh đọc sách, nói mình cần làm chủ thân thể, tiền bạc, thời gian, cảm xúc, mối quan hệ…bla bla

Mình chỉ cần làm chủ ảnh thôi

10 thoughts on “Ảnh đọc sách, nói mình cần làm chủ thân thể, tiền bạc, thời gian, cảm xúc, mối quan hệ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *