Kim Jong un và Moon Jae-in tham gia vào một buổi lễ trồng cây sử dụng đất và nước từ cả hai koreas, Người dân hai…

Kim Jong un và Moon Jae-in tham gia vào một buổi lễ trồng cây sử dụng đất và nước từ cả hai koreas
Người dân hai miền Nam Bắc Koreas có lẽ mừng chảy nước mắt khi xem Video này.


Facebook: https://www.facebook.com/dat.rapala

4 thoughts on “Kim Jong un và Moon Jae-in tham gia vào một buổi lễ trồng cây sử dụng đất và nước từ cả hai koreas, Người dân hai…

  1. Nguyen Tran

    That la dang mung cho nguoi dan ca hai nuoc sau bao nhieu Nam xa canh gio duoc doan tu cung gia dinh ????

    Reply
  2. Bùi Xuan Tùng

    Tụi nó tưới cho nhau thì mừng , VN mà tưới chung với TQ thì … bỏ mẹ !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *