Một sự ngạc nhiên thú vị chiều nay

Một sự ngạc nhiên thú vị chiều nay, Chúc mừng Tinh Taka nha! Thích quá đi
Nhớ lúc đi Dubai cứ bảo mệt ăn không được vậy mà chơi cảm giác mạnh hò hét ì xèo nha Tinh Taka

One thought on “Một sự ngạc nhiên thú vị chiều nay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *