4 ngày

4 ngày… được đi ca nô cao tốc, được ngắm bãi biển trong xanh yên bình … nhưng không được chạm vào nó. Chỉ được chạm vào loa, vào đèn, vào giấy tờ!!!
Tết này sẽ phải bù lại!!! Nhớ nhà òi!
#prosoundcenter
#Vinnightclub

5 thoughts on “4 ngày”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *