Mỗi lần công tác ở Hà Nội tôi lại thích cafe vĩa hè để cảm nhận không khí và con người nơi đây

Mỗi lần công tác ở Hà Nội tôi lại thích cafe vĩa hè để cảm nhận không khí và con người nơi đây. Và Phyn cafe là một nơi rất thân quen để đàm đạo cùng bạn bè 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *