Khi ta càng có nhiều mục tiêu để phấn đấu, nhiều giá trị để cho đi, nhiều việc ý nghĩa để làm

Khi ta càng có nhiều mục tiêu để phấn đấu, nhiều giá trị để cho đi, nhiều việc ý nghĩa để làm. Khi đó ta càng cảm thấy cuộc sống thật tuyệt vời và mỗi ngày ta càng thức dậy sớm hơn để được “sống & làm” và được “bơi” trong bể đam mê với thời gian dài nhất của một ngày

2 thoughts on “Khi ta càng có nhiều mục tiêu để phấn đấu, nhiều giá trị để cho đi, nhiều việc ý nghĩa để làm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *