Chúng ta 11h đêm cùng nhau lên đền Hùng cầu nguyện thề quyết tâm xây dựng Hành Trình Kết Nối Yêu Thương Việt Nam

Chúng ta 11h đêm cùng nhau lên đền Hùng cầu nguyện thề quyết tâm xây dựng Hành Trình Kết Nối Yêu Thương Việt Nam . Không những là một chương Trình ý nghĩa tuyên truyền quyền bảo vệ trẻ em và phụ nữ mà cũng là chương trình kết nối chia sẽ lan tỏa yêu thương đến với cộng đồng .Song song đó đây cũng là một chương trình kết nối các doanh nghiệp trên 63 Tỉnh Thành nói riêng và năm châu nói chung tìm kiếm cơ hội đầu tư mở rộng thị trường mua bán và có cơ hội giao Lưu hàng chục ngàn doanh nghiệp trên mọi miền Tổ Quốc vừa thì xây dựng hình ảnh cá nhân cũng cty Thông qua HTKNYTVN trên tinh thần nhân văn nhân ái doanh nghiệp vì cộng đồng bền vững

2 thoughts on “Chúng ta 11h đêm cùng nhau lên đền Hùng cầu nguyện thề quyết tâm xây dựng Hành Trình Kết Nối Yêu Thương Việt Nam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *