Cái nghề nhiều cảm xúc Khách cứ đòi mua rẻ xong đòi cắt máu

Cái nghề nhiều cảm xúc ?
Khách cứ đòi mua rẻ xong đòi cắt máu. Cắt máu cảm thấy chưa đủ khách liền tìm đủ mọi cách để xin ngoại giao. Để đạt combo máu đại lí 1 lần r kh máu ngoại giao lần nữa kh lại cố nấn ná để xin . Cuối cùng ngoại giao xong thì tầng ngoại giao cũng không có gì đặc biệt mấy lại phải mua đắt 5 -> 6% chiết khấu đi vẫn đắt hơn tầng trên tầng dưới cùng vị trí rồi mất cả chuyến đi Thái 25 củ tương đương 1,5% so với giá căn đấy. R mất cả máu đại lí. Tổng cộng lấy căn cao hơn gần 10% so với căn ở khoảng tầng cùng vị trí mà kh lại quay sang phân tích 1 bài toán đi ngược lại bài toán mục đích ban đầu là “ mua được giá tốt “ và “ tài chính không đủ “
Muốn làm 1 sales tốt đôi khi cũng khó. Vì đơn giản là khách không thích.
Lần đầu tiên thấy 1 dự án giá ngoại giao còn cao hơn giá bình thường ? Giờ muốn giúp khách thì phải lsaooo. Các supper sales đâuuu. Ca này e đẻ mấy hôm chưa xong rồi cứ đi thuận thì khách lại đi ngược ?? giúp em với

4 thoughts on “Cái nghề nhiều cảm xúc Khách cứ đòi mua rẻ xong đòi cắt máu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *