VÔ ĐÊ A nh Sưu tâ m Thơ viê t vô i trong chiê u nha t nă ng

VÔ ĐỀ
Ảnh: Sưu tầm
**
Thơ viết vội trong chiều nhạt nắng
Khi gió về mây lặng lẽ trôi
Xuyến xao lòng thấy bồi hồi
Nhớ về kỷ niệm đôi môi ngọt ngào
**
Hoàng hôn phủ như trao hẹn ước
Khó khăn nào ngăn được tình ta
Mùa sang men ái đậm đà
Tơ hồng trải rộng bao la lối về.
Tây Bắc 03/09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *