SÁNG TÁC Chủ bút Mùa thu có dùng dằng nấn ná đến mấy rồi cũng phải nhường chỗ cho mùa đông

SÁNG TÁC:
Chủ bút:
Mùa thu có dùng dằng, nấn ná đến mấy, rồi cũng phải nhường chỗ cho mùa đông …
Ta nhìn da diết mùa đi,
Gợi về con đường phố dốc
Đơn sơ chiều nao quán cóc
Xa xôi biệt mãi chân trời,
Lênh đênh là kiếp con người,
Lang thang là vầng mây khát
Khát khao lời ca ai hát,
Phôi phai màu hoa chia ly,
Gập ghềnh thay bước người đi,
Mùa trôi mang theo da diết
Buồn thôi, nào đâu ai biết
Qua năm mùa sẽ quay về…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *