Bạn là một tay bán lẻ giỏi thì bạn chần trừ gì khi nhập hàng 15 tặng 1

Bạn là một tay bán lẻ giỏi thì bạn chần trừ gì khi nhập hàng 15 tặng 1! Bạn là 1 tay sỉ giỏi thì bạn ngần ngại gì nhập để o bế các sỉ nhỏ của bạn!! L ko ép ai lấy nhé! Chỉ nhắc nhẹ nhẹ để bạn tính thôi nha!!! Thời gian đếm ngược…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *