Phóng sanh đầu năm ngày 2 1 2019 Dương lịch cầu nguyện quốc thái dân an của Hội Từ Thiện Ngọc Quỳnh Nguyễn Thị tổ chức phóng sanh các loài thủy tộc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27 11 2018 ÂL

Phóng sanh đầu năm ngày 2/1/2019 Dương lịch cầu nguyện quốc thái dân an của Hội Từ Thiện Ngọc Quỳnh Nguyễn Thị tổ chức phóng sanh các loài thủy tộc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 27/11/2018 ÂL.
Phật sự đã hoàn thành viên mãn.
Làm lễ đọc kinh cầu an cầu siêu cho gia đình quý MTQ trứơc khi phóng sanh.
Cầu cho quốc thái dân an, thế giới hoà bình,nhà nhà no ấm, cửu huyền thất tổ trăm họ đều siêu thăng thoát hoá.
Cầu nguyện cho kẻ vô minh sớm thức tỉnh buông đao thành Phật
Cầu nguyện cho các loài thủy tộc về với sông nước không bị người đánh bắt giăng câu, mãn báo thân được làm người có Phước báu về phật pháp tin sâu nhân quả làm theo lời Đức Phật dạy.
Nam mô công Đức lâm bồ tát
Nguyện đem công Đức này hồi hướng đến quý MTQ luôn an lạc vạn sự cát tường, hoá giải oan gia nghiệp chướng
Nguyện đem công Đức này hồi hướng đến cửu huyền thất tổ của quý MTQ được siêu thăng thoát hoá, cha mẹ hiện tiền được tăng Long Phước thọ.
Nguyện đem công Đức này hồi hướng đến các ân nhân từ vô thủy kiếp của con được an lạc tiêu trừ tật bệnh hoá giải oan gia nghiệp chướng
Nguyện đem công Đức này hồi hướng đến các oan gia trái chủ từ vô thủy kiếp đến nay của con được an lạc, hoá giải oan gia nghiệp chướng cùng nhau tu học giải thoát
Nguyện đem công Đức này trang nghiêm cõi tịnh độ.
Trên đền bốn ơn sâu
Dưới cứu ba đường khổ
Nếu có kẻ thấy nghe
Đều phát tâm bồ đề
Viên mãn báo thân này
Nước Cực Lạc đồng về
Nguyện đem công Đức này
Hướng về khắp tất cả
Đệ tử và chúng sanh
Đồng được về cực lạc???.
❤️Sau đây là tịnh tài quý mtq hùn Phước:
1. Chị Nguyễn Thị Minh Hà:1.000.000 đồng
2.Em Phạm Lê:1.000.000đồng
3.Em Andy Vu:1.000.000đồng
4.Chị Thu Châm:500.000 đồng
5.Bạn Hải Hà:500.000 đổng
6.Em NTKU:500.000 đồng
7,Chị Ngọc Thảo:200.000 đồng
8.Hương linh ông Nguyễn Văn Linh. 68 tuổi. Mất ngày 20/11/2018 nhằm ngày 14/10 năm mậu tuất. Địa chỉ: 13 Nguyễn Xí, phường 26, Quận Bình Thạnh cúng dường 1.000.000 đồng.( Phụ huynh Nhã Thy)
9. Cô Diệu Hương:200.000 đồng
10. Cô Giác Nhã:200.000 đồng
11. Cô Thánh Thịnh:100.000 đồng
12.Chị ẩn danh HH:400.000 đồng
13.Em Lương Thị Huệ:100.000 đồng
14.Thầy Vinh dạy Địa:200.000 đồng
15.Em Mỹ Linh:500.000 đồng
16. Bạn Hồng Linh:500.000 đồng
17. Chú Lương Y Sang:1.800.000 đồng
18.Hương linh bà Phan Thị Có pháp danh Ngọc Huê mất ngày 25/11/ Mậu tuất :500.000 đồng Xin cầu nguyện cho hương linh bà được siêu sinh tịnh độ. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.
19. Em Hoa Phạm Thi:500.000 đồng
❤️Tổng cộng:10.600.000 đồng
Sau đây là chi phí sử dụng :
1. Cá Trê lớn:55 kg x 35.000 = 1.925.000 đồng
2. Cá Rô Bí và Cá Trê Bí :109kg x 55.000 = 5.995.000 đồng
3.Lươn:3 kg x 200.000 = 600.000đồng
4.Cá Kèo và cá Trạch:5 kg x 120.000 = 600.000 đồng
5. Cá Lóc:6 kg x 60.000 = 360.000 đồng
6.Cúng dường quý thầy:1.000.000 đồng
7.Thuê ghe:400.000 đồng.
❤️Tổng cộng:10.880.000 đồng
P/s( vì trời mưa mình vào 3G để phát trực tiếp không được, mong cả nhà hoan hỉ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *