À thực ra ấy mà có rất nhiều bạn học xong khoá basic của PAL xong xin tạm nghỉ để em abc em xyz và cuối cùng vài tháng sau chỉ vài tháng sau thôi chứ không cần 1 vài năm sau quay lại học lại phải học lại từ đầu rất mất thời gian Bởi tiếng Anh nó là ngôn ngữ không phải môn toán cao cấp hay là kinh tế lượng ở trường mà học sổi gần thi mới học hay lúc nào em gần ra trường em mới học v

À, thực ra ấy mà, có rất nhiều bạn học xong khoá basic của PAL xong xin tạm nghỉ để em abc, em xyz…. và cuối cùng, vài tháng sau, chỉ vài tháng sau thôi chứ không cần 1 vài năm sau quay lại học, lại phải học lại từ đầu, rất mất thời gian!!!!
Bởi: tiếng Anh nó là ngôn ngữ, không phải môn toán cao cấp hay là kinh tế lượng ở trường, mà học sổi, gần thi mới học hay lúc nào em gần ra trường em mới học :v
Mà cần trau dồi hàng ngày, hàng ngày cơ!!!! ?
Chưa kể là các anh, các chị đi làm, bây giờ mới có thời gian hoặc có thể là bây giờ mới nhận ra giá trị của việc có tiếng Anh nó như thế nào! Nên các anh chị còn đăng ki học cả khoá giao tiếp online và khoá writing online tại PAL!
Nên cái lớp basic của Phạm Tuấn nó săn hết khoá này đến khoá khác của PAL để học!
Hết Basic- tiếng Anh cho người mất gốc, hắn lại lên Foundation 4 kỹ năng xong vừa đăng kia xong cả Toeic!!!
Hôm nay sinh nhật hắn, cũng là thực tập sinh của PAL, đang được chị Anh đào tạo tổ chức sự kiện…. chúc cu em tuổi mới, thành công mới nha <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *