Ngày 11 11 ngày của FA và PAL cũng gửi tặng các thím FA Buy 1 Get 1

Ngày 11-11, ngày của FA và PAL cũng gửi tặng các thím FA Buy 1- Get 1
Đi học 1 mình, dĩ nhiên phải đóng học …. giá, à học phí, với mức 2 triệu 4/1 khóa chứ chả như nhà ai kia, 6 triệu/1 khóa xong để học viên 1 lần duy nhất trong đời đến rồi đi như 1 cơn gió!
Đi học với bạn bè, học … giá để PAL lo, haha, thế thì rủ bạn di thôi chứ còn gì nựa nhỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *