ĐẤT CÔNG cũng như SỞ HỮU TOÀN DÂN là những khái niệm và thuật ngữ của chế độ xã hội chủ nghĩa núp bóng học thuyết Mark để trưng thu tài sản tư nhân của dân và tổ chức tín ngưỡng đối lập

“ĐẤT CÔNG” cũng như “SỞ HỮU TOÀN DÂN” là những khái niệm và thuật ngữ của chế độ xã hội chủ nghĩa (núp bóng học thuyết Mark) để trưng thu tài sản tư nhân của dân và tổ chức tín ngưỡng đối lập!
Nhưng nay thời “vỏ đỏ ruột xanh” pha tạp Tàu Tây thì “đất công” là bài lấy của dân chia chác làm dự án và quy hoạch!
Tư duy “đất công” tuyên truyền 70 năm nay thấm sâu mấy thế hệ rồi!
#datcong #sohuutoandan #tubanthanhuu
See Translation

2 thoughts on “ĐẤT CÔNG cũng như SỞ HỮU TOÀN DÂN là những khái niệm và thuật ngữ của chế độ xã hội chủ nghĩa núp bóng học thuyết Mark để trưng thu tài sản tư nhân của dân và tổ chức tín ngưỡng đối lập”

  1. Quang Phúc Đoàn Quang Phúc Đoàn là em nói theo lý thuyết nhà nước và cách mạng” của Lê (văn) Nin, thôi!Vấn đề này liên quan đến Toà thánh Vatican đấy. Khi mở cửa, Việt Nam muốn quan hệ bình thường với Vatican. Nhưng họ đòi lại đất đai mà họ đã mua hoặc được cấp (có nơi trước cả 1858 cơ) bởi nhà Nguyễn thì … tắc!Sau 1945 và 1975, “trưng thu đất đai và cơ sở của Thiên chúa giáo” mà làm trường học và bệnh viện thì họ lơ đi!Nhưng bán cho doanh nhân làm dự án kinh doanh thì không được!Còn chuyện đẩy giáo dân vào con đường bế tắc trên đất đai thuộc công giáo xưa là họ phản đối & đưa vấn đề ra quốc tế !P/S: Hệ thống Viện Pasteur Đông Dương là sở hữu tư nhân của các nhà khoa học thuộc Viện Pasteur Paris. Viện Pasteur Nha Trang là của BS. A. Yersin (bỏ tiền ra mua 145 mẫu Tây ở Suối Dầu, và được triều đình An Nam cấp quyền sử dụng không có thời hạn “nhượng địa Yersin”) Ở miền Nam cho đến 1978, nhà nước CHXHCN Việt Nam mới có công văn yêu cầu Viện Pasteur Paris “bàn giao” quyền quản lý và sở hữu 3 cơ sở ở SG, Nha Trang, Đà Lạt nhé!

  2. Khi cộng sản Việt Nam cầm quyền năm 1954 ở miền bắc và 1975 cả nước thì đã xóa bỏ quyền sở hữu tư nhân đối với nhà đất rồi. Nên kể chuyện lịch sử từ thời Nhà Nguyễn là vô nghĩa khi chế độ CS đang tồn tại. Vì vậy, xét theo luật pháp hiện hành thì Nhà Thờ, Chùa chiền chỉ có quyền sử dụng đất, nhà mà thôi. Khá nhiều nhà đất bị Quốc hữu hóa bằng luật hay không luật và trở thành đất công, thuộc nhà nước quản lý. Đất ruộng vườn ở miền Bắc do nhà nước thu hồi của địa chủ và phân bổ cho dân, nên dân mướn đất nhà nước chứ không phải mua đất, nên hoàn toàn không có quyền đòi hỏi sở hữu đất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *