Chỉ với 1 1 Video SỞ HỮU NGAY HỆ THỐNG TỰ HOÀN VỐN VÀ SINH LÃI Ở CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THEO

Chỉ với 1$/1 Video SỞ HỮU NGAY HỆ THỐNG TỰ HOÀN VỐN VÀ SINH LÃI Ở CÁC CHIẾN DỊCH TIẾP THEO
1️⃣ Hệ thống Xác nhận đơn hàng từ CTV, giúp CTV không cần nhập hàng tồn kho chôn vốn
2️⃣ Hệ thống tự hoàn vốn theo nguyên lý Phểu 3 tầng (Tặng -> Bán thêm -> Tặng Voucher 1 lần) – Hoàn toàn tự động
3️⃣ Chuyển toàn bộ DSKH về Google Sheet
4️⃣ Tự gửi mail khi khách hàng để lại trong inbox
5️⃣ Đồng bộ toàn bộ thông tin Khách hàng về Danh bạ điện thoại (Đồng bộ Zalo)
6️⃣ Cách kéo Trafic về hệ thống
7️⃣ Phân loại Khách hàng vào Fanpage (nhận quà gì hay đã mua món gì để chăm sóc)
8️⃣ Loại khách hàng không mong muốn khỏi danh sách gửi
9️⃣ Gọi được giới tính khách hàng vào Fanpage
… và 2️⃣1️⃣ video khác liên quan đến Hệ thống bán hàng tự động này.
#Hệ_Thống_Tự_Hoàn_Vốn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *