Tối nay e chốt đơn hàng tiếp theo

??? Tối nay e chốt đơn hàng tiếp theo. Ai mua thì đặt cọc nhanh nhé. Thik là người đi đầu phong cách thì về đội của e nhá
?Thời trang – phong cách – độc và lạ
Xe CUP 50
E cũng rinh 1 e sắc mầu về lượn phố rồi ạ. Hàng oder 10 ngày tiện chuyến ai mua thì gom vào e đặt luôn cho rẻ nào.
? giá lăn bánh #6.xxx
?Trời ơi tin được không … tin tin tin em đi ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *