ừ à thôi thì để mình suy nghĩ thêm mấy tháng nữa rồi bàn bạc tính toán thiệt hơn với bà xã ở nhà rồi họp mặt gia đình anh chị em rồi hỏi ý kiến bạn bè rồi tính sau nha bạn

… ừ … … à …
… … thôi … …
… … … … thì
…. để mình suy nghĩ thêm mấy tháng nữa , rồi bàn bạc tính toán thiệt hơn với bà xã ở nhà , rồi họp mặt gia đình anh chị em , rồi hỏi ý kiến bạn bè , rồi tính sau nha bạn ..
… Uh! Không sao bạn à ! Mình cũng suy nghĩ cân nhắc rất kỹ mới tiết lộ cho bạn nghe một bí mật động trời của Cty mình là :
Nếu bạn tham gia , dù có hay không sự cố , tên của bạn đã được Cty ghi cẩn thận trên các bao tiền để sẵn trong kho .
Nếu bạn từ chối , thì khi hữu sự , ở nhà bà xã , nhà anh chị em , nhà bà con , hay nhà bạn bè , chắc chắn chẳng có túi tiền nào ghi tên bạn để lo biến cố cho bạn hoặc trao cho người thân của bạn cả .
Trong lúc bạn suy nghĩ thì ngay lúc này đây đang có Hàng triệu triệu khách hàng tham gia Bảo hiểm , đều rất an tâm vì tên của họ đã được ghi đầy đủ trên các bao tiền rồi .
Cảm ơn bạn vì lần nào gặp cũng cùng mình đứng suy nghĩ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *