Thứ ba xét theo quy mô kinh doanh Quy mô nói lên độ lớn của doanh nghiệp

Thứ ba, xét theo quy mô kinh doanh Quy mô nói lên độ lớn của doanh nghiệp. Vấn đề là ở chỗ người khởi sự mong muốn kinh doanh với quy mô lớn, quy mô vừa hay quy mô nhỏ? Cần chú ý là hiện nay có nhiều quan điểm về tiêu thức phân loại quy mô: Một là, theo quan điểm kỹ thuật. [ 2,189 more words ]
https://caphesach.wordpress.com/…/tu-duy-khoi-su-kinh-doan…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *