Cây lúa đã xong cây màu tới Nông dân xuống giống nhưng mà lo âu

Cây lúa đã xong cây màu tới
Nông dân xuống giống nhưng mà lo âu
Mùa trước cây lúa đã sầu
Mong rằng vụ màu dân sẽ giàu hơn
……………………’@’………………………….
P/s: 18,5 hecta đã xuống giống …20 hecta chuẩn bị gieo….diện tích trồng màu năm nay tuy ít so với cùng kỳ nhưng mong rằng sản lượng sẽ vượt trội mang đến thu nhập cao cho người nông dân lam lũ ….

One thought on “Cây lúa đã xong cây màu tới Nông dân xuống giống nhưng mà lo âu”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *