Còn 30 phút trước ATC VN index có thể hồi từ 20 30 điểm để phục hồi từ phiên mai

Còn 30 phút trước ATC, VN index có thể hồi từ 20 – 30 điểm để phục hồi từ phiên mai …
P/s: chóp bu ko Hành Động thì Tiền tiếp tục đứng chờ, còn người cầm hàng ko thể ko vô cùng bi quan mà bán tháo. Thị trường bây giờ cần Xanh ngay từ đầu phiên chứ ko còn như tâm lý thông thường, giảm mạnh, bắt đáy, rồi kéo cuối phiên, do điệp khúc này bị Lừa quá 3 lần rồi!

2 thoughts on “Còn 30 phút trước ATC VN index có thể hồi từ 20 30 điểm để phục hồi từ phiên mai”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *