Hình như bộ phận đầu tư của Vin có ai đó lên F319 ba hoa A V kiểm tra và chấn chỉnh để vậy không hay

Hình như bộ phận đầu tư của Vin có ai đó lên F319 “ba hoa”, A.V kiểm tra và chấn chỉnh, để vậy không hay!
Mình thì mới tí xíu, vô cùng cần Tây dù là xèng, quản trị hay mạng lưới … thế mà cứ ba hoa “úp sọt Tây” ( chắc gì thằng nào úp sọt thằng nào ). Rồi thời AI nó đến hết tai giới đầu tư thì ngồi ở đấy mà ngáp ruồi! Giống mấy bố chính trị toàn bảo bọn điếu đóm viết bậy bạ cứ tưởng hay …
P/s: Vin M&A MWG, HSG về cơ bản là tốt cho tất cả, ví dụ như với HSG, sẽ giúp biên lợi nhuận của Vin tăng lên, dòng tiền cũng gia tăng lớn! Vin chủ yếu quản trị thanh khoản và thương hiệu cả hệ sinh thái!

One thought on “Hình như bộ phận đầu tư của Vin có ai đó lên F319 ba hoa A V kiểm tra và chấn chỉnh để vậy không hay”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *