TỰ SỰ Hơn ba chục năm trước về đầu quân làm phóng viên Đài TNVN VOV Trụ sở 58 Quán Sứ HN tuy là khang trang so với nhiều cơ quan báo chí khác ngày ấy song nhìn chung vẫn chật chội và khó khăn lắm bởi đó là những năm tháng cuối cùng của thời bao cấp Song đấy lại là thời kỳ sung sức và đầy nhiệt huyết đối với tôi Hàng ngày tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại làm chương trình phát thanh hết giờ lại kỳ cạnh gõ máy chữ viết báo vặt kiếm sống và nuôi mộng văn chư Continue Reading

TỰ SỰ:
Hơn ba chục năm trước, về đầu quân, làm phóng viên Đài TNVN (VOV), Trụ sở 58 Quán Sứ, HN tuy là khang trang so với nhiều cơ quan báo chí khác ngày ấy, song nhìn chung, vẫn chật chội và khó khăn lắm, bởi đó là những năm tháng cuối cùng của thời bao cấp… Song đấy lại là thời kỳ sung sức và đầy nhiệt huyết đối với tôi… Hàng ngày, tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, làm chương trình phát thanh, hết giờ lại kỳ cạnh gõ máy chữ viết báo vặt kiếm sống, và nuôi mộng văn chư…
Continue Reading

2 thoughts on “TỰ SỰ Hơn ba chục năm trước về đầu quân làm phóng viên Đài TNVN VOV Trụ sở 58 Quán Sứ HN tuy là khang trang so với nhiều cơ quan báo chí khác ngày ấy song nhìn chung vẫn chật chội và khó khăn lắm bởi đó là những năm tháng cuối cùng của thời bao cấp Song đấy lại là thời kỳ sung sức và đầy nhiệt huyết đối với tôi Hàng ngày tiếp dân xử lý đơn thư khiếu nại làm chương trình phát thanh hết giờ lại kỳ cạnh gõ máy chữ viết báo vặt kiếm sống và nuôi mộng văn chư Continue Reading”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *