Này hai Me Con nhà kia Cứ đãi ăn đãi uống mãi thế này thì có ý chi

Này hai Me Con nhà kia.. Cứ đãi ăn đãi uống mãi thế này thì có ý chi ?
1. Thôi.. Cậu ám ảnh quá. Cho ăn xong về cho rồi.
2. Đấy. Ăn đi xong rồi đi về.. Đòi tôm hùm thì có tôm hùm đó ?
Chơ răng ở cả tuần mà chưa tiêu đồng nào cả. Tui ở lại luôn ráng chịu hen ?
Khánh Lê Hun Dinquan

2 thoughts on “Này hai Me Con nhà kia Cứ đãi ăn đãi uống mãi thế này thì có ý chi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *