Hạnh phúc của chúng tôi không đơn giản chỉ là hoàn tất một Bản hợp đồng bảo hiểm mà đó là khoảng thời gian chúng tôi có thể đồng hành cùng Bạn hỗ trợ những khoản tài chính vào những thời điểm quan trọng nhất của gia đình Bạn Khi KH của mình được điều trị ở bệnh viện tốt nhất khi chẳng may ốm đau mà không phải lo lắng về chi phí đắt đỏ

“Hạnh phúc của chúng tôi không đơn giản chỉ là hoàn tất một Bản hợp đồng bảo hiểm, mà đó là khoảng thời gian chúng tôi có thể đồng hành cùng Bạn, hỗ trợ những khoản tài chính vào những thời điểm quan trọng nhất của gia đình Bạn
☔️ Khi KH của mình được điều trị ở bệnh viện tốt nhất khi chẳng may ốm đau mà không phải lo lắng về chi phí đắt đỏ.
☔️ Giúp gia đình có những khoản tài chính trang trải được chi phí sinh hoạt khi người trụ cột không thể tạo ra thu nhập được nữa.
? Khi cả gia đình vui mừng vì giấy báo nhập học của những đứa con, thì chúng tôi cũng hoàn tất quỹ giáo dục cho con Bạn.
? Khi Bạn nhận quyết định về hưu, cũng là lúc chúng tôi hoàn tất thủ tục nhận tiền cho Hưu trí của Bạn.
Đó,công việc của tư vấn viên tài chính là thế đó
Cảm ơn KH đã tin yêu và tín nhiệm.”

One thought on “Hạnh phúc của chúng tôi không đơn giản chỉ là hoàn tất một Bản hợp đồng bảo hiểm mà đó là khoảng thời gian chúng tôi có thể đồng hành cùng Bạn hỗ trợ những khoản tài chính vào những thời điểm quan trọng nhất của gia đình Bạn Khi KH của mình được điều trị ở bệnh viện tốt nhất khi chẳng may ốm đau mà không phải lo lắng về chi phí đắt đỏ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *