STORY OF THE DAY 2 CÂU CHUYỆN SĂN HỌC BỔNG Trong quá trình trao đổi và tư vấn để giúp các bạn có định hướng săn học bổng thầy mới gặp 2 câu chuyện đối ngược nhau

[STORY OF THE DAY]
2 CÂU CHUYỆN SĂN HỌC BỔNG
Trong quá trình trao đổi và tư vấn để giúp các bạn có định hướng săn học bổng, thầy mới gặp 2 câu chuyện đối ngược nhau.
Câu chuyện #1: Đủ điều kiện nhưng lại tự ti
Có một bạn đã tốt nghiệp đại học đạt GPA 7,0 và đã có kinh nghiệm làm việc trên 3 năm và phù hợp với ngành học có cấp học bổng toàn phần. Khi thầy hỏi muốn săn học bổng như thế nào, bạn ấy chỉ mong muốn kiếm được học bổng 50%. Thầy tư vấn là đủ điều kiện để săn học bổng toàn phần, vậy có muốn thử sức không thì bạn tỏ ra khá phân vân! Lý do là cảm thấy mình không có thành tích khủng nên có phần tự ti và không dám ước mơ đến học bổng toàn phần.
Câu chuyện #2: Không đủ điều kiện nhưng rất quyết tâm
Trái ngược với câu chuyện trên, có 1 bạn cũng đã có kinh nghiệm làm việc cũng được hơn 3 năm trong ngành nghề phù hợp với 1 chương trình học bổng toàn phần. Tuy nhiên, khi hỏi về GPA thì chỉ đạt hơn 2.0/4.0! Thầy khuyên là với GPA thấp như vậy thì khả năng săn học bổng toàn phần sẽ rất thấp, thậm chí không đủ điều kiện để ứng tuyển. Khi nghe thế, bạn này tuyên bố sẽ tự xin học bổng cho thầy xem. Thầy chỉ biết động viên là cố gắng lên, thầy không thể giúp được vì không có thông tin học bổng toàn phần nào chấp nhận mức GPA thấp như vậy. Có lẽ bạn này nên kiếm các học bổng bán phần xem sao. Good luck!
Thầy thấy cuộc đời kể cũng lạ! 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *