BỤNG ĐAU Bụng sôi như thể đại dương Đi nhanh về chậm trên đường mặc ai

BỤNG ĐAU
Bụng sôi như thể đại dương,
Đi nhanh về chậm trên đường mặc ai !
Thuốc B1 Cờ lo xài ,
Chỉ uống chút ít không tài khỏi cho .
Khi bụng đói , lúc ăn no,
Bụng đau dáng điệu lò dò bước đi .
Bụng đau , đau cả lúc đi ,
Thân người như thể đeo chì bên hông .
Bụng đau , đau cái cõi lòng,
Thuốc thì đã uống sao không khỏi giùm ?
Thân người đâu phải vại chum,
Tôi mong ai chữa hộ giùm thân em..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *