Valentine đáng lẽ ra là một ngày rất vui vậy mà có biết bao nhiêu kẻ vẫn rất buồn Có duyên sẽ gặp lại có nợ sẽ tìm về

Valentine đáng lẽ ra là một ngày rất vui, vậy mà có biết bao nhiêu kẻ vẫn rất buồn…Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về. Đủ yêu, ta sẽ bên nhau mãi mãi.
MỘT NỬA
Thiếu một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa nắng vàng, một nửa mưa bay
Một nửa khuya, một nửa chiều, nửa gió
Ai sẽ là một nửa của tôi đây?
Nhớ một nửa, tôi đi tìm một nửa
Một nửa đường xa, một nửa bụi hồng
Một nửa vui, một nửa buồn, nửa giận
Bạn có là một nửa của tôi không?
Khuyết một nửa, tôi đợi chờ một nửa
Như rằm chờ một nửa của vầng trăng
Như câu hỏi đợi một người để hỏi:
Bạn có là một nửa của tôi chăng?
Thơ : sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *