Mệt mõi lương thưởng cho cộng tác

Mệt mõi … lương… thưởng cho cộng tác
viên …
Ngồi làm lịch phân công Tết mình mới phát hiện…
TUI GIỎI TÈ LUÔN ..
Có 1 anh ngồi bên cạnh ảnh SO ĐO:
em ah… tính ra em sướng thật… hok có làm lính ai… cũng hok ai làm lính mình… đứa nào muốn làm gì thì làm… làm nhiều thì hưởng nhiều … làm ít thì hưởng ít… Em và các bạn chẳng nhận ra ai IN TIỀN cho ai… Doanh thu mà tất cả các bạn gộp lại bằng doanh thu của cả 1 đội ngũ bán hàng của anh…. mà không phải đau đầu…
Anh chỉ thấy các bạn gặp em… em chỉ hỏi có 1 câu : MUỐN KIẾM 1 NGÀY BAO NHIÊU? Rồi hết…
*********
Tui:… thì muốn kiếm 1 ngày 300k phải cho thuê được 1 căn hộ … còn kiếm 600k thì cho thuê 2 căn… Vậy thôi… dễ ơi là dễ … cứ chịu khó online … bán các voucher… nằm nhà coi tivi cũng làm được… công mọi việc đã có người lo …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *