LIVEFB Là công cụ cho phép Facebook phát LiveStream trực tiếp từ Video có sẵn video có nội dung hấp dẫn video quảng cáo sản phẩm các bạn đang bán

✅ LIVEFB
– Là công cụ cho phép Facebook phát LiveStream trực tiếp từ Video có sẵn : video có nội dung hấp dẫn , video quảng cáo sản phẩm các bạn đang bán ,…
– Trên LiveStream có thể chèn dòng Quảng cáo về sản phẩm và thương hiệu của bạn giúp sản phẩm tiếp cận hàng trăm hàng nghìn người 1 ngày
– Độ nét HD như bản tin vtv
-> Giải pháp toàn diện về tương tác Facebook
Mọi Inbox trực tiếp cho bông để được tư vấn NHÉ ???

2 thoughts on “LIVEFB Là công cụ cho phép Facebook phát LiveStream trực tiếp từ Video có sẵn video có nội dung hấp dẫn video quảng cáo sản phẩm các bạn đang bán”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *