Sân bay là một chốn yêu thích của tôi

Sân bay là một chốn yêu thích của tôi. Ở đó đông người nhưng cô đơn.
Thế giới rộng lớn và cái tôi bé nhỏ. Ước mơ vô hạn và năng lực tới hạn. Không dễ gì vượt qua những lằn ranh, đường biên hữu hình hay vô hình, do chuẩn mực xã hội hay do tiềm thức cá nhân.
Người giàu, người nghèo, người thô lỗ người tử tế, người níu người buông, người hối hả người thảnh thơi. Người đi từ nơi này sang nơi kia, người đi từ nơi kia đến nơi này, không ai hài lòng đứng nguyên một chỗ.
Những đôi cánh và những đôi chân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *