Hàng em đã về tới Việt Nam và tất cả đơn hàng người nhà em đã gửi ship hết rồi ạ khách ở Sg thì dự định ngày mai là sẽ nhận dc hàng

Hàng em đã về tới Việt Nam và tất cả đơn hàng người nhà em đã gửi ship hết rồi ạ, khách ở Sg thì dự định ngày mai là sẽ nhận dc hàng.
Khách tỉnh thì 2-3 ngày ạ
Thanks khách nhìu?. Mãi iu ?Hàng em đã về tới Việt Nam và tất cả đơn hàng người nhà em đã gửi ship hết rồi ạ, khách ở Sg thì dự định ngày mai là sẽ nhận dc hàng.
Khách tỉnh thì 2-3 ngày ạ
Thanks khách nhìu?. Mãi iu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *