Hôm nay thứ hai rồi bưu điện ngân hàng làm việc hết rồi m

Hôm nay thứ hai rồi, bưu điện, ngân hàng làm việc hết rồi m.ng tranh thủ ít t.gian nhận hàng và chuyển tiền cho Chân nhé❤Hôm nay thứ hai rồi, bưu điện, ngân hàng làm việc hết rồi m.ng tranh thủ ít t.gian nhận hàng và chuyển tiền cho Chân nhé❤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *