1 khách book chỉ làm môi rốt cuộc làm combo mày môi mí luôn

1 khách book chỉ làm môi, rốt cuộc làm combo mày môi mí luôn! Vì khách từ Vũng Tàu lên nể quá nhận lời thành ra thời gian làm bị lùi lại.
1 khách book làm môi mí rốt cuộc xin thêm làm nốt mày dù giờ này là gần 21h rồi ?‍♀️
Thực sự thấy nể thầy quá, vẫn rất tỷ mỉ và tận tâm và từ 9:00 sáng đến giờ không nghỉ mà thầy mới ở Mỹ về bữa 29/12 chưa quen múi giờ Việt Nam nữa chứ ?
#Heritaspa ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *