70 năm mới quay lại Kualar Lumpur chơi

70 năm mới quay lại Kualar Lumpur chơi. Đi kiếm 1 cái gallery nghệ thuật đương đại thì hoá ra nó nằm trong khu mall to chà bá lửa. Ớn mall mà đến xứ này thì né không nổi đâu. Mall khắp nơi, mall bự nhất Đông Nam Á cạnh tranh với mall to nhất thế giới. Tôn giáo mall vô địch không đối thủ luôn?‍♂️ Mà công nhận dân Tàu xứ Mã buôn buôn bán bán quá ư là chuyên nghiệp, miệng dẻo queo, thái độ ân cần lịch sự duyên dáng. Nhưng haizza, gặp a zai đã thoát được đạo shopping thì mấy em xui roài?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *